Przejdź do treści

Regulamin

 

Apartamenty Wesoła

Milicz

REGULAMIN  POBYTU GOŚCI

Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wynajęcia Apartamentu zwanym dalej „AP

2.Właściciel : Anna i Paweł Całujek

3.Gość: Osoba wynajmująca Apartament od Właściciela

§ 1

 1. Apartament wynajmowana jest do użytku Gości na doby.
 2. Na potrzeby wynajmu doba rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie10.00. .
 3. Gość może korzystać bez dodatkowej opłaty z AP w godzinach wcześniejszych, jeżeli AP jest wolny.
 4. Trzymanie zwierząt w AP bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem jest zabronione.

§ 2

 1. Liczba dni pobytu określona jest w potwierdzeniu rezerwacji, którym jest dokonanie przedpłaty zadatku przez Gościa w wysokości 30% wartości całości zamówienia.                                      Pozostałą kwotę Gość wpłaca w dniu przyjazdu podczas meldowania.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien złożyć najpóźniej na dzień przed upływem terminu najmu. Pod warunkiem że AP nie został wynajęty innemu Gościowi.           
 3.  UWAGA! Przerwanie wynajmu przez Gościa, nie jest podstawą do zwrotu wpłaconej należności.

§ 3

 1. Gość powinien używać AP zgodnie z jego przeznaczeniem, to znaczy dla własnych potrzeb zamieszkania .
 2. W godzinach 22.00 do 6.00 w obowiązuje cisza nocna .
 3. Nocowanie w pokojach osób odwiedzających gościa jest zabronione, chyba, że Gość uzgodni tę kwestię z właścicielem. Również ewentualne wizyty należy wcześniej uzgodnić.
 4. W przypadku stwierdzenia w wynajmowanym AP stałego pobytu osób, za które Gość nie wniósł stosownej opłaty, Właściciel może zastosować wobec Gościa karę umowną w wysokości 200% opłaty zgodnej z obowiązującym cennikiem.

§ 4

 1. Sprzątanie AP odbywa się samodzielnie przez Gościa. Środki do sprzątnięcia udostępnia właściciel . AP musi pozostać w takim samym stanie sanitarnym w jakim został on udostępniony.
 2. W pomieszczeniach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. 

§ 5

 1. Właściciel wyznacza miejsce postoju środka transportu Gościa, lecz nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, oraz siły natury , lub inne zjawiska.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia AP i jego wyposażenia, spowodowane jego działaniem lub działaniem osób z nim przebywających . Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić właściciela o wszelkich szkodach jakie Gość wyrządził w wyposażeniu AP lub w samym budynku. Gość zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z AP.

 1. Gość ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należyta obsługę zaworów wody, urządzeń elektrycznych i gazowych. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Gość nie może używać jakichkolwiek urządzeń gazowych oraz urządzeń zasilanych energia elektryczną, nie stanowiących wyposażenia AP poza: komputerami przenośnymi, maszynkami do golenia suszarkami do włosów.

§ 6

1. Odbiór kluczy następuje bezpośrednio przed wynajęciem AP na terenie posesji.

2. Przy pobraniu kluczy do AP Gość okazuje dowód tożsamości i oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje.

3.Gość otrzymuje do swej dyspozycji klucz do AP, który powinien zwrócić w dniu zakończenia pobytu najpóźniej do godziny 12.00  Zgubienie klucza powoduje obowiązek zapłaty za wymianę zamka.

4.Gość ma obowiązek pozostawienia AP w takim samym stanie technicznym i sanitarnym w jakim została on mu przekazana.

&7

1. Gość ma prawo na terenie działki rozpalić ognisko tylko w miejscu do tego przeznaczonym

ponosząc pełna odpowiedzialność za ewentualne skutki i straty tym spowodowane.

Życzymy przyjemnego pobytu.